ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8116 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8116
Година: 2022
Съдебен състав: 69
Входящ номер: 31780
Дата на подаване: 2.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.12.2022 г. 11:15 ч. Отложено
Открито 15.02.2023 г. 10:15 ч. Отложено
Открито 26.04.2023 г. 09:00 ч. Решено