ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4650 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 4650
Година: 2022
Съдебен състав: 22
Входящ номер: 19183
Дата на подаване: 23.5.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 27.05.2022 г. 00:00 ч. Прекратено

Ищец Ответник
ЕВРОЛАБ 2011 ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ВАСИЛ ДИМИТРОВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА БАБХ