ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8512 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 8512
Година: 2020
Съдебен състав: 45
Входящ номер: 27053
Дата на подаване: 31.8.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 14.10.2020 г. 00:00 ч. Прекратено
Открито 16.03.2021 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 11.05.2021 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 06.07.2021 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 06.07.2021 г. 09:30 ч. Отложено
Открито 12.10.2021 г. 09:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ОГЛ ФУУД ТРЕЙД ЛЕБЕНСМИТЕЛФЕРТРИБ ГМБХ , ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ НОРБЕРТ ГАССЕР чрез ДИРЕКТОРА НА ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ МИТНИЦА ПЛОВДИВ - АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ