ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4966 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 4966
Година: 2022
Съдебен състав: 64
Входящ номер: 20545
Дата на подаване: 2.6.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.10.2022 г. 11:15 ч. Отменен ход по същество
Открито 21.02.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 19.09.2023 г. 11:00 ч. Отложено
Открито 31.10.2023 г. 10:15 ч. Решено