ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11007 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11007
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 41191
Дата на подаване: 17.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 08.02.2024 г. 11:10 ч. Решено