ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6532 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 6532
Година: 2021
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 23710
Дата на подаване: 5.7.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.10.2021 г. 14:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ВЛАДИСЛАВ ФЕРДИНАНД ТОМИЧ чрез АДВ. ПЕТЪР ГРИГОРОВ ВАСИЛЕВ АНА ЛЮБЕНОВА НЕНЧЕВА чрез ЙОСИФ ЛЮБЕНОВ НЕНЧЕВ чрез АДВ. РАДКА МИНЧЕВА АНА ЛЮБЕНОВА НЕНЧЕВА чрез СТОЛИЧНА ОБЩИНА