ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6885 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6885
Година: 2023
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 27117
Дата на подаване: 19.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.10.2023 г. 15:45 ч. Отложено
Открито 06.02.2024 г. 14:00 ч. Решено