ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10442 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10442
Година: 2023
Съдебен състав: 15
Входящ номер: 38902
Дата на подаване: 1.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.12.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 06.02.2024 г. 13:30 ч. Решено