ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11685 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 11685
Година: 2020
Съдебен състав: 40
Входящ номер: 37836
Дата на подаване: 1.12.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 18.02.2021 г. 14:45 ч. Отложено
Открито 15.04.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 03.06.2021 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 23.09.2021 г. 14:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ВАНЯ ЖЕКОВА ДРАГИНОВА чрез АДВ. ИЛИАН СТОЯНОВ КОЧЕВ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ ,В КАЧЕСТВОТО НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЛИКВИДАЦИОНАТА КОМИСИЯ НА ДКХ НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ