ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2221 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2221
Година: 2023
Съдебен състав: V к.с.
Входящ номер: 9247
Дата на подаване: 7.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.05.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 20.10.2023 г. 14:00 ч. Решено - решението потвърдено