ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8639 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8639
Година: 2023
Съдебен състав: XІ к.с.
Входящ номер: 32290
Дата на подаване: 8.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 27.10.2023 г. 14:40 ч. Решено - отменя решението и връща за ново разглеждане