ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1526 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1526
Година: 2023
Съдебен състав: 69
Входящ номер: 6292
Дата на подаване: 15.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.04.2023 г. 14:00 ч. Решено