ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3186 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 3186
Година: 2021
Съдебен състав: 75
Входящ номер: 11314
Дата на подаване: 1.4.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.07.2021 г. 10:30 ч. Решено

Ищец Ответник
БАЛТИКТЕЛ ГРУП ЕООД ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БОРЯНА БОЙКОВА ТОДОРОВА - УПРАВИТЕЛ чрез АДВ. КОНСТАНТИН СТЕФАНОВ ИВАНОВ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ" ПРИ МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА