ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5699 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5699
Година: 2023
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 22513
Дата на подаване: 15.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.11.2023 г. 10:30 ч. Решено