ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7196 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7196
Година: 2023
Съдебен състав: 11
Входящ номер: 27944
Дата на подаване: 26.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 09.10.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 20.11.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 05.02.2024 г. 13:30 ч. Решено