ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4557 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 4557
Година: 2023
Съдебен състав: 38
Входящ номер: 18346
Дата на подаване: 15.5.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 04.12.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 22.01.2024 г. 13:30 ч. Решено