ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10225 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10225
Година: 2022
Съдебен състав: 15
Входящ номер: 40332
Дата на подаване: 9.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 06.12.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 28.02.2023 г. 14:20 ч. Решено