ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10048 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10048
Година: 2023
Съдебен състав: 11
Входящ номер: 37246
Дата на подаване: 19.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.01.2024 г. 14:00 ч. Решено