ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1834 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1834
Година: 2023
Съдебен състав: 33
Входящ номер: 7852
Дата на подаване: 24.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.06.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 19.10.2023 г. 13:30 ч. Решено
Закрито 29.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение