ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5158 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5158
Година: 2023
Съдебен състав: VІІ к.с.
Входящ номер: 20613
Дата на подаване: 1.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.10.2023 г. 13:30 ч. Решено - решението потвърдено