ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11348 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 11348
Година: 2022
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 45667
Дата на подаване: 15.12.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 06.01.2023 г. 00:00 ч. Прекратено
Открито 20.04.2023 г. 14:30 ч. Решено
Закрито 27.06.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение