ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6984 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6984
Година: 2023
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 27433
Дата на подаване: 21.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 10.11.2023 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Открито 23.01.2024 г. 14:45 ч. Решено