ДАННИ ЗА ДЕЛО № 1639 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 1639
Година: 2023
Съдебен състав: 76
Входящ номер: 7020
Дата на подаване: 20.2.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.04.2023 г. 14:20 ч. Решено