ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5972 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5972
Година: 2023
Съдебен състав: 34
Входящ номер: 23675
Дата на подаване: 23.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 07.11.2023 г. 15:30 ч. Решено
Закрито 03.01.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение
Закрито 01.02.2024 г. 00:00 ч. Допълнително решение