ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3849 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 3849
Година: 2021
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 13581
Дата на подаване: 19.4.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 17.06.2021 г. 15:00 ч. Решено

Ищец Ответник
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ДЪРЖАВЕН ФОНД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"