ДАННИ ЗА ДЕЛО № 6498 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 6498
Година: 2023
Съдебен състав: 5
Входящ номер: 25498
Дата на подаване: 6.7.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.11.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 08.02.2024 г. 11:40 ч. Решено