ДАННИ ЗА ДЕЛО № 11491 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 11491
Година: 2023
Съдебен състав: ІX к.с.
Входящ номер: 43310
Дата на подаване: 1.12.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 19.01.2024 г. 13:45 ч. Решено - отменя решението и връща за ново разглеждане