ДАННИ ЗА ДЕЛО № 2617 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 2617
Година: 2023
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 10795
Дата на подаване: 17.3.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.05.2023 г. 10:30 ч. Решено