ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7754 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 7754
Година: 2022
Съдебен състав: 56
Входящ номер: 30693
Дата на подаване: 22.8.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 05.04.2023 г. 14:20 ч. Решено