ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8604 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8604
Година: 2022
Съдебен състав: 26
Входящ номер: 33392
Дата на подаване: 20.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 29.11.2022 г. 12:00 ч. Решено