ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10464 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10464
Година: 2023
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 38939
Дата на подаване: 1.11.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.01.2024 г. 13:30 ч. Решено