ДАННИ ЗА ДЕЛО № 689 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 689
Година: 2023
Съдебен състав: 69
Входящ номер: 2420
Дата на подаване: 20.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 21.04.2023 г. 14:00 ч. Решено