ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8135 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8135
Година: 2023
Съдебен състав: 47
Входящ номер: 30767
Дата на подаване: 22.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.11.2023 г. 14:00 ч. Решено