ДАННИ ЗА ДЕЛО № 13367 / 2017

Обратно в търсене


Номер на дело: 13367
Година: 2017
Съдебен състав: 42
Входящ номер: 34742
Дата на подаване: 5.12.2017 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 20.03.2018 г. 00:00 ч. Спряно
Закрито 15.10.2019 г. 00:00 ч. Възобновено
Закрито 15.10.2019 г. 00:00 ч. Спряно
Закрито 24.01.2022 г. 00:00 ч. Възобновено
Открито 09.06.2022 г. 13:45 ч. Отложено
Открито 10.11.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 09.03.2023 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 01.06.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 27.07.2023 г. 14:00 ч. Пренасрочено
Открито 02.11.2023 г. 14:30 ч. Решено