ДАННИ ЗА ДЕЛО № 5187 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 5187
Година: 2023
Съдебен състав: 31
Входящ номер: 20652
Дата на подаване: 1.6.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.10.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 15.01.2024 г. 14:20 ч. Решено