ДАННИ ЗА ДЕЛО № 912 / 2020

Обратно в търсене


Номер на дело: 912
Година: 2020
Съдебен състав: 28
Входящ номер: 2731
Дата на подаване: 27.1.2020 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.07.2020 г. 10:05 ч. Решено
Закрито 24.09.2020 г. 00:00 ч. Допълнително определение
Закрито 17.03.2023 г. 00:00 ч. Допълнително решение