ДАННИ ЗА ДЕЛО № 4222 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 4222
Година: 2021
Съдебен състав: 68
Входящ номер: 15098
Дата на подаване: 29.4.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 13.10.2021 г. 10:30 ч. Решено

Ищец Ответник
ЛИЛИЯ СТЕФАНОВА ГОРАНОВА чрез ДИРЕКТОР НА АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ