ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8099 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8099
Година: 2023
Съдебен състав: 57
Входящ номер: 30631
Дата на подаване: 21.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 24.10.2023 г. 13:40 ч. Решено