ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9301 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9301
Година: 2023
Съдебен състав: ХVІІ к.с.
Входящ номер: 34424
Дата на подаване: 29.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 03.11.2023 г. 14:00 ч. Решено - отменя решението и връща за ново разглеждане