ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10336 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10336
Година: 2022
Съдебен състав: 63
Входящ номер: 40975
Дата на подаване: 14.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 22.02.2023 г. 14:00 ч. Решено