ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7962 / 2021

Обратно в търсене


Номер на дело: 7962
Година: 2021
Съдебен състав: 62
Входящ номер: 27549
Дата на подаване: 5.8.2021 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 20.01.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 21.04.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 06.10.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 02.02.2023 г. 13:30 ч. Пренасрочено
Открито 16.02.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 27.04.2023 г. 15:00 ч. Отложено
Открито 08.06.2023 г. 14:00 ч. Решено

Ищец Ответник
"БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА"- СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ чрез АДВ. ТАНЯ ГРАДИНАРОВА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА