ДАННИ ЗА ДЕЛО № 127 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 127
Година: 2023
Съдебен състав: 61
Входящ номер: 576
Дата на подаване: 6.1.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 23.02.2023 г. 10:40 ч. Решено