ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9600 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9600
Година: 2023
Съдебен състав: 56
Входящ номер: 35459
Дата на подаване: 6.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 31.01.2024 г. 13:30 ч. Решено