ДАННИ ЗА ДЕЛО № 7734 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 7734
Година: 2023
Съдебен състав: 61
Входящ номер: 29589
Дата на подаване: 10.8.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 10.11.2023 г. 10:20 ч. Пренасрочено
Открито 16.11.2023 г. 10:30 ч. Решено