ДАННИ ЗА ДЕЛО № 9372 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 9372
Година: 2023
Съдебен състав: 41
Входящ номер: 34625
Дата на подаване: 2.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 16.11.2023 г. 13:30 ч. Решено