ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10768 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 10768
Година: 2022
Съдебен състав: 66
Входящ номер: 42939
Дата на подаване: 28.11.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 14.03.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 09.05.2023 г. 10:00 ч. Отложено
Открито 20.06.2023 г. 10:30 ч. Отложено
Открито 07.11.2023 г. 10:00 ч. Решено