ДАННИ ЗА ДЕЛО № 10069 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 10069
Година: 2023
Съдебен състав: 10
Входящ номер: 37383
Дата на подаване: 20.10.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Закрито 27.10.2023 г. 00:00 ч. Без движение
Открито 18.12.2023 г. 11:00 ч. Решено