ДАННИ ЗА ДЕЛО № 3301 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 3301
Година: 2022
Съдебен състав: 30
Входящ номер: 13383
Дата на подаване: 8.4.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 01.06.2022 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 14.09.2022 г. 14:30 ч. Отложено
Открито 23.11.2022 г. 14:15 ч. Отложено
Открито 01.03.2023 г. 14:00 ч. Отложено
Открито 10.05.2023 г. 13:30 ч. Отложено
Открито 12.07.2023 г. 13:15 ч. Отложено
Открито 25.10.2023 г. 13:00 ч. Решено
Закрито 20.03.2024 г. 00:00 ч. Допълнително определение