ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8591 / 2023

Обратно в търсене


Номер на дело: 8591
Година: 2023
Съдебен състав: 83
Входящ номер: 32110
Дата на подаване: 7.9.2023 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 30.10.2023 г. 14:20 ч. Решено