ДАННИ ЗА ДЕЛО № 8466 / 2022

Обратно в търсене


Номер на дело: 8466
Година: 2022
Съдебен състав: 37
Входящ номер: 32867
Дата на подаване: 14.9.2022 г.
Архивен номер: --- / ---
Заседания
Вид От дата Резултат
Открито 15.11.2022 г. 13:40 ч. Отложено
Открито 24.01.2023 г. 13:00 ч. Решено